// 10.10.2012 - 17.01.2013 / Sala 365

WINTER GARDEN

Ryoko Aoki, Tam Ochiai, Lyota Yagi, Koki Tanaka, Hiroshi Sugito, Taro Izumi, Mahomi Kunikata, Aya Takano, ChimPom, Makiko Kudo, Masanori Handa, Hiroe Saeki, Masaya Chiba, Keisuke Yamamoto


"L’Exploració de la Imaginació Micropop en l’Art Contemporani Japonès."

Com a part dels seus programes per a la promoció de les arts visuals, la Fundació Japó té el plaer d’anunciar la inauguració de "Winter Garden: The Exploration of the Micropop Imagination in Contemporary Japanese Art" Sota la supervisió de la crítica d’art Midori Matsui, l’exposició es compon de 35 obres -entre dibuixos, pintures i vídeos- de catorze joves artistes japonesos, actius des de l’última meitat dels anys 90 fins a la primera dècada del segle XXI.

Els artistes presenten les diferents visions del món a través de la combinació de fragments i impregnen tant l’entorn obsolet com la quotidianeïtat amb noves funcions o significats, comparteixen un estil d’expressió similar, el qual Matsui ha anomenat “Micropop”. Com veuen els artistes japonesos el nostre món actual, vivint en un context de globalització en augment i en un temps en el qual els valors compartits són difícils d’establir? Nosaltres esperem que els visitants de Winter Garden es nodrisquen de l’enteniment de l’empatia amb les introspeccions i perspectives dels artistes a través dels treballs exposats.

Tornar