Amb nom de dona

Dones Ciència Computació


JEAN E. SAMMET

(1928-2017)


Creadora del llenguatge de programació FORMAC (1968), el primer per a la manipulació simbiòtica. Va treballar en IBM durant 27 anys i va pertànyer al comitè que va crear COBOL. També va ser la primera dona a aconseguir la presidència de l’Associació de Màquines de Computació (ACM) dels EUA.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es