Amb nom de dona

Dones Ciència Computació

ADA LOVELACE

(1815-1852)


Primera programadora.

Creadora del primer programa informàtic de la història.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es