II Convocatòria d'Arts Visuals InteractUA

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària i el Servei de Cultura de la UA són els impulsors de InteractUA, una plataforma dirigida a estudiants de la Universitat d'Alacant amb inquietuds i interessos en diferents disciplines artístiques, un espai per a impulsar i desenvolupar la formació artística i cultural de l'alumnat de la nostra universitat.

A través de la II Convocatòria d'Arts Visuals s'ha convidat a l'alumnat membre de la Plataforma InteractUA a presentar creacions artístiques entorn de la temàtica Migracions. Migració al·ludeix a moviment, a desplaçament, tant de persones, com d'animals i fins i tot de dades, a la recerca d'un lloc o estat més favorable. La migració és un fenomen clau per a diversos àmbits de les societats i una força molt poderosa per al desenvolupament d'aquestes.

El resultat és aquesta exposició virtual que ara presentem, per a la qual s'han seleccionat 13 creacions en formats tan variats com fotografia, collages, pintura i il·lustració digital. A més, d'entre les obres seleccionades, el jurat ha premiat tres obres que estaran exposades físicament en un dels espais del MUA.

En definitiva, l'exposició virtual “Migracions”, sorgida de la II Convocatòria d'Arts Visuals InteractUA, es revela com una excel·lent mostra del talent, el compromis i la creativitat de l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

Quadre de dimensions 20 x 30 cm

Realitzat exclusivament amb ceres tipus Crayon i pols d’esmalt amb òxid i arena.

Fons arenós inspirat en colors de la regió rural de Sedona, Arizona.


Escaleras

Diego Dijkstra Martín. Estudiant de Física


En aquesta obra s'aprecia el predominant ús de les escales i la sensació de laberint. L'objectiu s'aconsegueix a partir de la representació de diferents murs de colors de to vermellós i negre que cobreixen el quadre sencer.


La idea consisteix a plasmar la situació complexa que representa el moviment. El progrés. Per a començar, no hi ha un lloc de destinació concreta. No es busca un objectiu final al qual arribar. Es pot iniciar des de qualsevol ubicació del quadre. Amb això es pretén demostrar que l'avanç i el desplaçament és possible, encara que gens trivial.


Depenent del lloc de començament, serà més fàcil moure’s en unes direccions que en altres. Això determina predisposició quasi inevitable a seguir una ruta aleatòria. Alguns afortunats de trobar-se observant les escales podran travessar gran quantitat d'espai únicament per utilitzar-les. Amb això vull ensenyar que la migració és un esdeveniment dinàmic i molt complex. Depèn de molts factors externs com la situació econòmica (el cas de les escales), la sort des d’on el subjecte comença, etc. A més, com he pretès indicar, no hi ha una destinació comuna, cada persona desitja desplaçar-se a un lloc on senta més benestar. Tot i això, en moltes ocasions aquest acte de migració és completament aliè als desitjos de l'individu.


© 2023 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es