En conflicte

III Convocatòria d'Arts Visuals InteractUA

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària impulsa InteractUA, una plataforma dirigida a estudiants de la Universitat d’Alacant amb inquietuds i interessos creatius, un espai per a impulsar i desenvolupar la formació artística i cultural de l’alumnat de la nostra universitat.

A través de la III Convocatòria d’Arts Visuals s’ha convidat a l’alumnat membre de la Plataforma InteractUA a presentar creacions artístiques entorn de la temática En conflicte. 

Atesa la situació present, en la qual el conflicte armat i les seues conseqüències globals estan de plena actualitat, volem abordar des d'una visió artística i multidisciplinària el concepte de conflicte, no sols aquesta accepció, que representa l'escenari últim, sinó també buscant-ne una definició àmplia.

El resultat és aquesta exposició virtual en la qual s'han seleccionat 11 creacions en formats tan variats com fotografia, collages, pintura i il·lustració digital. 

D’entre les obres seleccionades, el jurat ha premiat tres que estarán exposades físicament en el MUA.

En definitiva, l’exposició virtual “En conflicte” es revela com una excel·lent mostra del talent, el compromís i la creativitat de l’alumnat de la Universitat d’Alacant.

Collages de fotos realitzades amb diferents càmeres (analògiques i digitals)
Muntatge amb Photoshop.
3º PREMI

Quotidianitat del conflicte

Martín Pomares Vicens

Estudiant de Biologia


Aquesta sèrie de composicions ha sigut realitzada a partir d’una selecció de fotografies preses en moments ordinaris.
Hi ha conflicte en moltes situacions amb les quals estem en contacte diàriament, la gran majoria normalitzades.
Treball: tenir la sort d’estudiar el que t’agrada i la condemna de no ser considerat un treball útil. Veure’t obligat a treballar precàriament per a poder subsistir.
Contaminació: vages per on vages s’observen indicis de la invasió i la pertorbació contra la natura. El planeta s’adapta als canvis i els soluciona, encara que calga un milió d’anys. L’ésser humà no.
Addicció: ser incapaç de passar un dia sense les sensacions que produeixen, tampoc sense les repercussions que comporten.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es