Amb Noms de Dona

Científiques en el camp de la immunologia i les vacunes

El segle XX va ser considerat per David Napier com The Age of Immunology, una etapa transcendental en la història de la medicina contemporània en la qual s’uneixen dos dels trets més significatius del segle XX: la batalla, en gran manera guanyada, davant les malalties infeccioses, i l’elaboració teorètica i l’estudi científic d’una nova funció de l’organisme: la immunitat. Una nova visió que es considerava que subordinava tots els processos orgànics amb un propòsit comú: el defensiu. Si al llarg del Mediterrani els llatzerets van simbolitzar, fins a l’inici del segle XX, la línia defensiva de l’Europa Occidental davant les epidèmies que venien d’Orient, la contemporaneïtat va representar una transformació qualitativa de l’antic ordre. La barrera defensiva ja no era una frontera geogràfica o un altre tipus de barrera. A partir d’aquesta nova etapa, les persones constituïen per si mateixes la primera línia de defensa.

El descobriment dels atributs defensius de l’organisme ha sigut, des del segle passat, objecte d’anàlisi científica, bàsica i aplicada. Es considera que, fins i tot, va modificar en gran manera el llenguatge de la medicina, i va conformar a partir d’aquest moment un camp de referència obligada en el diagnòstic, la prevenció i l’activitat terapèutica.

L’objectiu d’aquesta exposició virtual és reconstruir algunes de les aportacions que, en l’àrea de la immunologia bàsica o de les seues aplicacions, especialment en el desenvolupament de les vacunes, van ser protagonitzades per dones a partir de les primeres dècades del segle XX, quan es va iniciar la institucionalització d’aquest important camp d’investigació científica i de la salut pública. Considerem que, en el context actual de pandèmia pel virus SARS-CoV-2, resulta especialment rellevant donar visibilitat a la important contribució realitzada per investigadores de diferents disciplines en l’àmbit de la immunologia en general, i l’aplicació en les vacunes en particular. Com a exemple paradigmàtic, en una de les més actives societats científiques com l’American Association of Immunologistsm (AII), des de l’inici el 1913 fins a 1958 les dones només representaven el 10% de tots els membres.

L’exposició virtual consta de dues grans seccions. En la primera, ens referirem a dones científiques que han marcat una fita significativa en el camp de la immunologia bàsica i experimental i les seues aplicacions per a la salut pública (vacunes) i l’entorn clínic i terapèutic. El segon bloc està consagrat a presentar algunes de les protagonistes d’aquests camps en l’entorn espanyol.

Autoria i agraïments: A Rosa María Ballester Añón, Catedràtica d’Història de Ciència i Premi d’Igualtat per la Universitat d’Alacant (2019), per la redacció de la presentació d’aquesta exposició virtual. Tant ella com José Miguel Sempere, Catedràtic d’Immunologia i Director del Departament Biotecnologia de la Universitat d’Alacant, van realitzar la selecció i desenvolupament de les biografies que es presenten en l’Exposició.

Descarregar publicació

FEDERICA SALLUSTO

(1961)


Doctora en Biologia (Itàlia). Va realitzar estades postdoctorals en l’Institut Superior de Sanitat de Roma i en l’Institut d’Immunologia de Basilea, del qual va ser membre de 1997 a 2000. Cap de grup del Laboratori d’Immunologia Cel·lular de l’Institute for Research in Biomedicine i directora del Centre d’Immunologia Mèdica. Des del 2017 és professora titular d’Immunologia Mèdica en l’ETH Zuric i en la Università della Svizzera Italiana (USI), Lugano. Ha dut a terme nombroses contribucions originals en la immunologia en humans, entre les quals hi ha el descobriment que les cèl·lules Th1, Th2 i Th17 humanes expressen grups diferents de receptors de quimiocines, la definició de subgrups de cèl·lules T de memòria centrals i efectores, de les cèl·lules Th22 presents en l’epidermis de malalties inflamatòries de la pell i de dos tipus diferents de cèl·lules Th17. Premi de la Fundació per a la Investigació de l’Al·lèrgia, premi de la Conferència Behring i premi de la Ciència de la Fundació per a l’Estudi de les Malalties Neurodegeneratives. Membre de l’Acadèmia Alemanya de Ciències Leopoldina i de l’EMBO. Va ser presidenta de la Societat Suïssa d’Al·lergologia i Immunologia i actualment és presidenta electa de la Federació Europea de Societats Immunològiques (EFIS). El 2018 es va convertir en membre del Consell Nacional d’Investigació de la Fundació Nacional Suïssa per a la Ciència.


© 2024 MUA. Museu de la Universitat d'Alacant · Tots els drets reservats. · Info Legal · Contacte · +34 965 90 93 87
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària · www.veu.ua.es