MUA · IgualART 8M

Art per la igualtat al MUA

Amb motiu de la celebració del 8 de Març,
Dia Internacional de la Dona, el MUA, juntament amb la Unitat d’Igualtat de la UA, seleccionarà dues propostes creatives dels fons del museu universitari procedents de diferents edicions de la Convocatòria d’Arts Visuals mulier, mulieris. Una mostra del compromís de la UA amb la visibilitat de l’art que aprofundeix en qüestions de gènere i igualtat.

Arte por la igualdad en el MUA

Con motivo de la celebración del 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer, el MUA, junto a la Unidad de Igualdad de la UA, ha seleccionado dos propuestas creativas de los fondos del museo universitario procedentes de distintas ediciones de la Convocatoria de Artes Visuales mulier, mulieris. Una muestra del compromiso de la UA con la visibilidad del arte que ahonda en cuestiones de género e igualdad.

Ana Maya

Escrúpol... sempre portant pedres en les sabates... (2007)

La peça Escrúpol... és una escultura d’alabastre i plata en la qual es representen els peus d’una xiqueta amb calcetins de punt de ganxo i unes sivelles que li subjecten el peu. Aquests elements es converteixen en metàfora de l’educació femenina, en la qual l’excés de protecció, les obligacions i els lligams cap a les xiquetes han llastrat subtilment el desenvolupament en igualtat d’homes i dones.
Escrúpulo... siempre llevando piedrecitas en los zapatos... (2007)

La pieza Escrúpulo..., es una escultura de alabastro y plata en la que se representan los pies de una niña con calcetines de ganchillo y unas hebillas que le sujetan el pie. Estos elementos se convierten en metáfora de la educación femenina, en la que el exceso de protección, las obligaciones y las ataduras hacia las niñas han lastrado sutilmente el desarrollo en igualdad de hombres y mujeres.

Cayetano Navarro

Around the women (2009)

Around the women és una sèrie formada per sis collages realitzats mitjançant fotografies de la infància de l’artista, petites plaques de metacrilat i silicona, en què, com indica el títol de la sèrie, Cayetano es troba envoltat de dones, aquelles que en la infantesa van ser el seu nucli familiar fonamental. Sis obres xicotetes que ens introdueixen en un món poètic ple de memòria, nostàlgia i agraïment.
Around the women (2009)

Around the Women es una serie formada por seis collages realizados mediante fotografías de la infancia del artista, pequeñas placas de metacrilato y silicona. En ellos, como el título de la serie indica, Cayetano se encuentra rodeado de mujeres, aquellas que en la niñez fueron su núcleo familiar fundamental. Seis pequeñas obras que nos introducen en un mundo poético pleno de memoria, nostalgia y agradecimiento.

© 2020 MUA. Museo de la Universidad de Alicante · Todos los derechos reservados · Info Legal · Contacto · +34 965 90 93 87
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas · www.veu.ua.es