Un dels grans pintors de la història, Paul Cézanne, va dir en una ocasió: “voldria un dia poder arribar a pintar bé una poma”. Emilio Varela admirava Cézanne i, com ell, va dedicar la seua vida a l'art i, més concretament, a la pintura. Però el seu objectiu no va ser complaure el gust de la seua època, vendre quadres o destacar per la seua originalitat. El propòsit d'aquest pintor alacantí, que va inaugurar la plàstica contemporània a la seua terra, va ser reinventar la pintura.

Uno de los grandes pintores de la historia, Paul Cézanne, dijo en una ocasión: “Quisiera un día poder llegar a pintar bien una manzana”. Emilio Varela admiraba a Cézanne y, como él, dedicó su vida al arte y, más concretamente, a la pintura. Pero su objetivo no fue complacer el gusto de su época, vender cuadros o destacar por su originalidad. El propósito de este pintor alicantino, que inauguró la plástica contemporánea en su tierra, fue reinventar la pintura.

Biografía   Kahoot!

MUA. Museu de la Universitat d'Alacant, 2023